Časté otázky a odpovědi na ně…

V jakých oblastech působíte?

Garantnajmu.cz působí zejména v Plzni a blízkém okolí – tuto oblast dobře známe a jsme tak schopni efektivně zabezpěčit všechny záležitosti s maximálním výnosem pro klienta.

Pro koho jsou vaše služby určeny? Kdo je vaším klientem?

Služba garantnajmu.cz byla původně spuštěna výhradně pro klienty zakladatelů společnosti, jako fyzických osob, když tímto přebírali odpovědnost za svá doporučení a výpočty výnosů (na základě požadavků vyhledaná nemovitost, zajištěná její koupě včetně financování, následná rekonstrukce a příprava nemovitosti k pronajmutí – viz. jaroslavbenes.cz).

V druhé polovině roku 2017 se však tato služba otevřela i veřejnosti – klientům, kteří již vlastní nemovitost, chtějí z ní výnosy a nechtějí starosti

Kolik stojí vaše služby?

V rámci úvodních jednání vám navrhneme nájemné, které jsme schopni garantovat – to od nás obdržíte každý měsíc, bez ohledu na další okolnosti (neobsazenost, neplatíči, apod.). Garantované nájemné bývá nižší, než tržní nájem. Z rozdílu těchto částek pokrýváme rizika, za která neseme smluvní odpovědnost. Nejčastější rozdíl se pohybuje okolo 15% z tržního nájmu.

Na jak dlouho mi dáte garanci?

Do značné míry záleží na vás, jak dlouhou dobu budete chtít. V současné době jsme schopni poskytnout garanci až na 10let.

Kdo bude v mém bytě bydlet?

Na úvodní schůzce je jeden z bodů i společná debata o vašich prioritách (kuřák/nekuřák, se zvířaty/bez zvířat, počet osob, děti, apod.), které respektujeme.

Protože ručíme za stav vaší nemovitosti, probíhá výběr těch, kdo bude ve vašem bytě bydlet, velmi precizně. Každá osoba projde několika stupňovým prověřením.

Co když si budou stěžovat sousedé na nepořádek?

Dodržování Domovního řádu, právních předpisů ČR i povinnost nenarušovat soužití v domě důrazně požadujeme po každém, kdo v bytě bude chtít bydlet. Ve smlouvě s námi se k tomu zavazuje a případné porušení může mít pro dotyčného následky.

Případné problémy řešíme bezodkladně – jde nám o vaši spokojenost i naše dobré jméno. Komunikujeme se sousedy bytu i samosprávou a z dobrých vztahů v konečném důsledku profitují všichni.

Jak dlouho vám trvá obsadit byt?

Po úvodních schůzkách, kde nastavíme jednotlivé parametry, můžeme obratem uzavřít smlouvy a druhý den máte první nájemné…

Je pak naší starostí byt obsadit a naléz dostatečně bonitního klienta.

Kdo hradí enegie?

Dodávky elektrické energie a zemního plynu standardně převádíme na nás a zajiťujeme převody na pozdější podnájemníky. Další položky hrazené do společenství vlastníků jednotek, vyčteme z evidenčního listu a zálohově vám je budeme hradit společně s nájemným a minimálně jednou za rok tyto zálohy společně vyúčtujeme podle skutečné spotřeby

Budete kontrolovat můj byt?

Provádíme kontroly všech nemovitostí minimálně jednou za půl roku. Průběžnou kontrolu považujeme za velmi důležitou, neboť je schopna předejít řadě nepříjemností.